2024

Elektrobarometr

Ostatni rok oraz najbliższa przyszłość oczami elektroinstalatorów

Zapraszamy do zapoznania z wynikami IV edycji raportu Elektrobarometr, w którym wzięło udział ponad 1200 elektroinstalatorów z całej Polski. Bardzo Wam dziękujemy!

Jaki obraz branży wyłania się z tegorocznego Raportu?

Pomimo niepewności związanej z sytuacją gospodarczą i polityczną, polskich elektroinstalatorów nie opuszcza optymizm.

Większość respondentów jest przekonanych, że najtrudniejsze chwile polska gospodarka ma już za sobą, a popyt na usługi prawdziwych profesjonalistów oraz planowany start inwestycji europejskich może być oczekiwanym bodźcem rozwojowym.

Moja przyszłość i rozwój

Najbliższa przyszłość zawodu elektryka w ocenie badanych

Pracy jest dużo i na szczęście coraz więcej klientów stawia na jakość i fachowość, a nie tylko na najniższą ofertę cenową.

Elektrobohater

Perspektywy zawodu elektryka w Polsce w 2024 roku są obiecujące ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów energetycznych, rozwój sektora budowlanego, zainteresowanie energią odnawialną oraz technologią inteligentną.

Elektrobohater

Szanse dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

Ciągły wzrost rynku OZE i potrzeba modernizacji starych instalacji do aktualnych wymagań.

Elektrobohater

Mam nadzieję, że dla coraz większej części Inwestorów ważniejsze będzie doświadczenie/kompetencja/rzetelność elektryków, a nie tylko cena usługi.

Elektrobohater

Bariery dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

Przede wszystkim brak ludzi do pracy. Osoby wchodzący na rynek oczekują dużych zarobków, nie wykazując przy tym zaangażowania w to co robią.

Elektrobohater

Jedyną barierą może być brak chęci własnego rozwoju.

Elektrobohater

Bariery jakie możemy napotkać, dotyczą głównie segmentu B2C. Wielu prywatnych inwestorów nie będzie stać na wiele rozwiązań, z uwagi na wysoką inflację, a także bardzo wysokie koszty materiałów.

Elektrobohater

Jakich zmian w gospodarce spodziewasz się w 2024?

Odblokowanie pieniędzy unijnych na pewno mocno popchnie gospodarkę do przodu, zdecentralizowanie państwa, gdzie gminy będą wiedziały ile maja pieniędzy i będą mogły racjonalniej podchodzić do tematu budów np. budynków użyteczności publicznej ect.

Elektrobohater

Gospodarka tzw. ''mieszkaniówka'' jest pobudzona po COVID oraz przez kredyt 2%. Jeżdżąc po firmach produkcyjnych praktycznie każda planuje jakieś inwestycje. Przyszłość widzę w jasnych barwach. Byle sił starczyło.

Elektrobohater

Czy w 2023 podniosłeś ceny swoich usług?

Co miało największy wpływ na podniesienie cen Twoich usług instalacyjnych?

O ile procent wzrosły ceny Twoich usług w ciągu ostatniego roku?

Poziom trudności uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie elektryka?

Jak oceniasz poziom kształcenia zawodowego przygotowującego do pracy elektryka?

Brakuje praktyki w szkołach, ciężko nauczyć się fachu z samej teorii, która dosyć często jest już przestarzała w odniesieniu do aktualnych praktyk/norm budowlanych.

Elektrobohater

Szkoły nie nadążają za zmianami w branży, a baza dydaktyczna (pracownie) bazują na przestarzałym sprzęcie i osprzęcie.

Elektrobohater

W jakich obszarach poszerzyłeś swoją wiedzę i umiejętności niedawno?

Jakie Twoim zdaniem kompetencje będą w najbliższym czasie szczególnie poszukiwane na rynku?

Z jakich źródeł najczęściej korzystasz w poszukiwaniu wiedzy fachowej?

Moja praca

Najczęstsze przyczyny usterek napotykane po wezwaniu do awarii

Gdzie najczęściej dokonujesz zakupów?

Co bierzesz pod uwagę wybierając rozwiązania i produkty?

Lata pracy w zawodzie

Rodzaj działalności, forma zatrudnienia

Wartość najczęściej otrzymywanych zleceń

Średnia liczba godzin spędzonych jednego dnia w pracy

Praca w weekendy