Instalacja na barce restauracyjnej

Wykonaliśmy ciekawy projekt pływająca restauracja